• images/HUISARTSEN--T.gif
  • images/HUISARTSEN--Neeltje-Truijens.gif
  • images/HUISARTSEN-M.gif
  • images/Huisartsen-Jonna-Hilarius.gif
  • images/HUISARTSEN-Ada-Lekkerkerker.gif
  • images/Huisartsen-Simone-van-der-Maas.gif
  • images/HUISARTSEN--Annelies-Boon.gif
  • images/HUISARTSEN-Christi-Huizing.gif

Harten voor Sport

 

Stichting Harten voor Sport is de Utrechtse organisatie voor sporten en bewegen in de buurt (zie www.hartenvoorsport.nl).
DEF Logo Harten voor sport
Bij Harten voor Sport werken beweegmakelaars en buurtsportcoaches, die zich inzetten voor een goed gespreid beweegaanbod dat optimaal aansluit bij de wensen en mogelijkheden van bewoners.
 
In Zuidwest is de beweegmakelaar Merel Heine actief. Zij is aanspreekpunt voor alle bewoners en geeft informatie over sporten en bewegen in de wijk. De taak van een beweegmakelaar is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk bewoners gaan bewegen. De beweegmakelaar ondersteunt mensen bij het zoeken van een sportactiviteit, organiseert sportactiviteiten, zet nieuwe beweeggroepen op samen met sportdocenten en geeft voorlichting.
 
Heeft u vragen over sporten en bewegen, neem dan contact op met beweegmakelaar Merel Heine via telefoon: 06-1824 2799 of mail: merel@hartenvoorsport.nl
 

 

Zorgverzekeraars o.a. Achmea Zorgzoeker en Agis zorggids

 

Zorgarrangementen Achmea

Achmea biedt op zijn website verschillende initiatieven aan ter ondersteuning van uw gezondheid.Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hartcoach bij hartaandoeningen, oncologieconsulenten bij kanker of snelle toegang tot audicien en optometrist. 

Agis zorggids

CZ Zorgverzekeraar: Second opinion. Als uw specialist in het ziekenhuis heeft geconstateerd dat u ziek bent, hebt u misschien behoefte aan een second opinion. Lees meer via deze link

ONVZ Zorgverzekeraar: Vind een zorgverlener in de buurt en je kunt er een leefstijltest doen. Doe de Lijfstijltest

VGZ Zorggids. Zoek een zorgverlener bij u in de buurt via de zorggids.

Bewuzt (onderdeel van VGZ) klanten kunnen een gecontracteerde zorgverlener in hun buurt vinden door middel van de Zorggids.  

Univé Zorgvinder zoeken. Via Zorgvinder krijgt u een overzicht van de door Univé gecontracteerde zorgverleners bij u in de buurt. Die zorgverleners worden vanuit uw zorgverzekering vergoed.

Zorgvinder van ZEKUR 

 

 

Jaarverslag St Kanaleneiland GEZond 2013

Hier vindt u het Jaarverslag 2013

Hier vindt u het jaarverslag 2012 

 

Patiëntervaringsonderzoek (ECB)

Stichting Kanaleneiland GEZond is in 2011 gestart met het traject Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken (ECB) in het kader van de GEZ contractering.

In het eerste jaar heeft het traject bestaan uit 3 workshops, begeleid door een procesbegeleider van ARGO.Tussen de tweede en de derde workshop heeft een cliëntenpanel plaatsgevonden die werd geleid door een beleidsmedewerker Kwaliteit van Cliëntbelang Utrecht. In de laatste workshop werd het cliëntenpanel geëvalueerd en het verbeterplan nader uitgewerkt. Het centrum heeft naar aanleiding van de resultaten van de patiëntenenquête en panelgesprekken verschillende verbeteracties geformuleerd en uitgevoerd in 2012.

Verbeterpunten die opgepakt zijn o.a. het verbeteren van de website, het maken ven een folder van het gezondheidscentrum en het ophangen van een ideënbus. Daarnaast is er gewerkt aan het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. 

In 2013 en in 2014 heeft er een vervolgmeting plaarsgevonden. Nav het verslag 2013 is er een selectie gemaakt van die items die tot de Top 5 van zwakke punten scoorden waarbij gelijk of lager gescoord werd in vergelijking met het landelijk gemiddelde op de betreffende vragen. Daarnaast werden de twee basisvragen meegenomen met betrekking tot de bereikbaarheid die vereist zijn in het kader van de GEZ. 

De vragenlijst werd opgebouwd uit een aantal vragenblokken of items die de volgende thema’s bevatten:

-        Bejegening

-        Informatie

-        Website

-        Privacy

-        Bereikbaarheid, vervanging en verwijzing

 

De resultaten kunt u hier lezen. 

Algemene informatie Kanaleneiland GEZond

Stichting Kanaleneiland GEZond! is in maart 2010 opgericht door de disciplines huisartsenzorg, fysiotherapie, oefentherapie en farmacie van gezondheidscentrum Kanaleneiland en sindsdien volop in ontwikkeling. 

De stichting heeft ten doel het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk Kanaleneiland, Utrecht en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee, in de ruimste zin, verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting is dé aanbieder van geïntegreerde en wijkgerichte eerstelijnszorg in de wijk Kanaleneiland.

 

Utrecht gezond is een samenwerking tussen gemeente Utrecht en Agis Zorgverzekeringen. De samenwerking is aangegaan voor vijf jaar en nu, na twee en een half jaar is het tijd om te zien hoe ver we zijn.

In deze video vertelt de voorzitter van Kanaleneiland GEZond!, Ria van Bodegom, wat Utrecht Gezond! voor het gezondheidscentrum Kanaleneiland betekent.

 

 

 

Informatie over GC Kanaleneiland

 

Plattegrond

 

Contact

Gezondheidscentrum Kanaleneiland
Bernadottelaan 6a
3527 GB Utrecht

Fax: 030-2918281 

info@gckanaleneiland.nl Dit mailadres is niet voor het maken van afspraken. Ga hiervoor naar Contactgegevens zorgverleners

Hier kunt u ook het telefoonnummer vinden van de zorgverlener. 

Aanmelden nieuwsbrief