GGZ Programma

GGZ Programma "Op1Lijn"

In het gezondheidscentrum Kanaleneiland vinden GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg) lunchbijeenkomsten plaats waar ook de zorgverleners van GC Marco Polo zo mogelijk deelnemen.

Deze bijeenkomst heeft als doel de actoren op het terrein van zorg en welzijn te kennen en elkaar hierdoor eerder weten te vinden, en/of actuele informatie over veranderingen in het veld te bespreken.

Emilia Hernandez van DOENJA Dienstverlening, de welzijnsinstelling in Zuidwest, is samenwerkingspartner en treedt op als voorzitter van de bijeenkomsten. 

Er zijn in 2015 zes GGZ lunchbijeenkomsten geweest. Onderwerpen waren: SamenKanaleneiland en SamenTranswijk, Huiskamers Kanaleneiland, Schuldenproblematiek (Al Amal), SOLK.
Naast inhoudelijk op de thema’s werden er casus besproken die zich voordoen in de samenwerking tussen de diverse zorg en hulpverleners in de wijk. Het uitwisselingen van informatie en hoe om te gaan met privacy is hierbij geregeld aan de orde gekomen.

GGZ Programma "Op1Lijn"