Kinderen op gezond gewicht

Kinderen op gezond gewicht

We hebben al enkele jaren de ketenzorgwerkgroep "Kinderen op Gezond Gewicht". Dit is een wijkbrede werkgroep van zorgverleners op het eiland die bijdragen aan de zorg voor kinderen die nog niet het gezonde gewicht bereikt hebben. Peuters in Zuidwest hebben vaker overgewicht ten opzichte van peuters in Utrecht. 

Om goede en goed afgestemde zorg neer te zetten is het buitengewoon belangrijk dat je elkaar kent en samen werkt aan optimale zorgverlening. 

In 2016 zijn we samen met Leidsche Rijn in Kanaleneiland gestart met een pilot "Kinderen op Gezond Gewicht". In deze pilot wordt gewerkt met een casemanager, de jeugdverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg. Zij kan voor langere tijd het kind en de ouders/het gezin begeleiden. Want hoe hou je het geleerde van bijvoorbeeld Powerkid vast? En wanneer er opvoedingsproblemen zijn is een verwijzing naar het buurtteam waarschijnlijk zinvoller dan alleen maar over het gewicht praten. 

Kinderen op gezond gewicht
Kinderen op gezond gewicht