Klachten en complimenten

Een klacht indienen
De medewerkers van Gezondheidscentrum Kanaleneiland proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u klachten heeft over de dienstverlening. Wij horen graag alles waarover u ontevreden bent of wat u niet lekker zit. Alleen op die manier kunnen wij onze dienstverlening verbeteren zodat herhaling kan worden voorkomen.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw zorgverlener

Oplossen
Het is lang niet altijd nodig om direct een beroep te doen op de klachtencommissie. In de meeste gevallen kan een klacht naar ieders tevredenheid met de betreffende medewerker(s) of eventueel met de voorzitter van het gezondheidscentrum worden afgehandeld.

Waar kunt u terecht?
Klachten van algemene aard (bijvoorbeeld over de service of het zorgaanbod) kunt u het beste doorgeven door een mailtje te sturen aan klachten@gcke.nl
Als het een klacht betreft over een medische behandeling of de manier waarop een medewerker van het centrum met u is omgegaan, dan kunt u dit het best eerst met deze persoon bespreken. Dit kan door de zorgverlener er persoonlijk op aan te spreken of een mail te sturen. Er bestaat een grote kans dat u er samen uitkomt. Mailadres van de diverse disciplines vindt u in het menu “zorgverleners” op de website.

Als u dat niet wilt, of als u niet (helemaal) tevreden bent over het resultaat, dan kunt u zich wenden tot de coordinator van Stichting Kanaleneiland GEZond! Mail: klachten@gcke.nl De coördinator zal de klacht beoordelen en afhankelijk van de aard en inhoud dit opnemen met de desbetreffende zorgverlener of het bestuur van Stichting Kanaleneiland GEZond!. U krijgt direct een reactie, bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging met de afgesproken procedure en eventueel de afhandeling.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. St Kanaleneiland GEZond is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE beschikt over onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionarissen. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190. Voor meer informatie of het indienen van een klacht: www.skge.nl. 

Bekijk de folder van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Complimenten?
Wij doen ons best om een zo hoog mogelijk zorg aan te bieden. Heeft u dat gemerkt en wilt u dat delen dan zouden wij graag u review willen ontvangen. Compliment geven aan Apotheek Kanaleneiland.