Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners

De huisarts beoordeelt, in samenspraak met u, welke zorg u nodig heeft. Het merendeel van de klachten kan de huisarts behandelen; hij/zij geeft u adviezen of schrijft medicijnen voor.Zo nodig verwijst de huisarts u naar een andere zorgverlener in ons centrum, in de wijk of in het ziekenhuis.

Er zijn verschillende praktijkondersteuners (POH-S) werkzaam.Zij hebben eigen spreekuren voor patiënten met diabetes ofwel suikerziekte, astma en COPD (chronische bronchitis) en hart – en vaatziekten. Er is ook een spreekuur voor mensen die willen stoppen met roken en speciaal gericht op ouderenzorg .

Verder zijn er nog drie POH-GGZ in de praktijk werkzaam.Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die psychologische zorg nodig hebben.De praktijkondersteuners leggen indien nodig ook huisbezoeken af.

 

Contactinformatie praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner POH-Somatiek: 

Jonna Busstra
Telefoon: 030-291 82 83
E-mail: jbusstra@gcke.nl 

Jeannet Ruiter
Telefoon: 030-291 82 87
E-mail: jruiter@gcke.nl 

Praktijkverpleegkundigen:

Yvette Heshusius
Telefoon: 030-291 82 85
E-mail: yheshusius@gcke.nl

Marianne van der Geer 
Telefoon 030-291 82 84
E-mail:mvandergeer@gcke.nl 

Francisca Oele
Telefoon:  030-291 82 86
E-mail: foele@gcke.nl

Praktijkondersteuner GGZ:
Adinda van Oostwaard, Esmee Rebergen en Krispijn Hasebos

Voor het maken van een afspraak bij de POH GGZ kunt u met de assistente contact opnemen.