Tarieven 2024

Tarieven 2024

 

Huisartsenzorg wordt volledig vergoed door uw Nederlandse Basisverzekering en valt dus niet onder het eigen risico.

Alle andere zorg – die niet onder huisartsenzorg valt – wordt afhankelijk van uw polisvoorwaarden wel, deels of niet vergoed en soms verrekend met uw eigen risico. Hieronder vallen onder andere Laboratoriumdiagnostiek, röntgen- en echodiagnostiek, medicatie, fysiotherapie en diëtiste.

Hier vindt u de tarieven voor de verrichtingen die in onze praktijk worden uitgevoerd. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de zorgverzekeraars. Een consult betreft een bezoek aan een van onze zorgverleners of een telefonisch advies of advies via e-mail. Afhankelijk van de daadwerkelijk besteedde tijd worden onderstaande kosten in rekening gebracht.

Als blijkt dat u geen geldige Nederlandse (basis-)verzekering heeft worden de kosten op basis Passantentarief bij u in rekening gebracht.

Passantentarief   

Consult      < 5 min                 € 17.96

Consult >5 <20 min                € 35.91

Consult     > 20 min                € 71.83

Visite        < 20 min                 € 53.87

Visite         >20 min                 € 89.78

           

Niet verschenen zonder bericht:

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u deze z.s.m. te annuleren, het liefst    24 uur van te voren.Wanneer u zonder geldige reden niet verschijnt op een afspraak, zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen.

Dit is 15 euro voor een enkel consult en 25 euro voor een langer/ dubbel consult. U ontvangt hiervoor een rekening. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt bij de assistente pinnen.